Орчлонгийн мэдээ

Орчлон сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор ISO 9001:2015 стандартыг
Орчлон сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор байгуулагдсан цагаасаа эхлэн ОУ-ын стандартын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн.
дэлгэрэнгүй
Д.Батмөнх: ISO хэрэгжүүлнэ, нэвтрүүлнэ, баталгаажуулна гэдэг нь
Орчлон сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор боловсрол сургалтын байгууллага Олон улсын ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлсэн анхны ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг болжээ. Энэ
дэлгэрэнгүй