Орчлон сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүллээ

Орчлон сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор байгуулагдсан цагаасаа эхлэн ОУ-ын стандартын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн.